•  
  • Kulka, která zahájila první světovou válku: Známka Existence Boha

Literatura

SVATÝ KORÁN

THe Holy Quran with Czech Translation

FILOSOFIE UČENÍ ISLÁMU

Rezervovat Hazrata Mirzu Ghulama Ahmeda(as)

Výbor z Veršů Svatého Koránu

Selected Verses of Holy Quran

Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním)
Ahmadíja Muslimský Spolek jsou muslimové, kteří věří v Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním) (1835-1908) z Qadianu v Indii.

Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) založil komunitu v roce 1889 jako obrozenecké islámské hnutí a obnovil původní islámské učení míru, lásky a absolutní spravedlnosti. Vedoucím představitelem spolku je pátý, božsky vedený, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen) (nar. 1950). Spolek je známý prosazováním míru a posvátnost života po celém světě. Muslimský spolek Ahmadíja funguje ve více než 200 zemích po celém světě a zahrnuje desítky milionů muslimů Ahmadíjců. více…

Ahmadíja Muslimský Spolek Česká Republika

ISLÁM

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.

Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější touhou, zakořeněnou hluboko v lidské povaze, je touha objevit konečného Milovaného, kterým není nikdo jiný než Bůh. více…

Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho práci na nastolení mírumilovného učení islámu pokračovali čtyři božsky vedení chalífové.

Podobně po úmrtí Zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) v roce 1908 byl založen Chalífát Ahmadíja.  více…

Strucna Historie Chalífát Ahmadíja

Po skonu zakladatele Muslimského spolku Ahmadíja, Hazrata Mirzy Ghulama Ahmada (mír s ním), je Spolekveden chalífy, kteří jsou vybíráni hlasováním volebního kolegia. více…

Brožury

Letáky

Naše Události

Prague / Czech Republic
12-06-2024
FAJR 03:14
SUNRISE 04:52
ZOHAR 13:07
ASR 17:21
SUNSET 21:12
MAGHRIB 21:17
ISHA 22:49
Monthly Calendar

Poslední Příspěvky

Nový Letáky
Nový Knížky

Novky Články

Naše Události

ISLÁM

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.

Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější touhou, zakořeněnou hluboko v lidské povaze, je touha objevit konečného Milovaného, kterým není nikdo jiný než Bůh. více…

Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho práci na nastolení mírumilovného učení islámu pokračovali čtyři božsky vedení chalífové. 

Podobně po úmrtí Zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) v roce 1908 byl založen Chalífát Ahmadíja. více…

Strucna Historie Chalífát Ahmadíja

Po skonu zakladatele Muslimského spolku Ahmadíja, Hazrata Mirzy Ghulama Ahmada (mír s ním), je Spolekveden chalífy, kteří jsou vybíráni hlasováním volebního kolegia.  více…

Videa

Loading