Rubrika article

Šaría

Šaría“ je pojem, který média často povrchně zmiňují, ale jen vzácně vysvětlují. Následující článek, který původně vyšel v deníku The Washington Post, napsali dva učenci Ahmadíjského muslimské společenství – Amjad Mahmood Khan, absolvent Harvard Law School a pomocný profesor na UCLA Law School, a Nasim Rehmatullah, lékař a bývalý místopředseda Ahmadíjského muslimské společenství USA.

Zákonné právo versus morální povinnost:Rozbor protikladných paradigmat svobody projevu

Co islám říká o svobodě projevu? Učí islám, že rouhání by mělo být potrestáno? Těmto zásadním otázkám je věnován tento článek.Ayesha Mahmood Malik je učenkyní Ahmadíjského muslimského společenství. Je to právnička s bakalářským titulem LLB (Hons) z University of London a magisterským titulem LLM z Harvard Law School. Také je redakční korektorkou časopisu The Review of Religions, kde tento článek v roce 2015 původně vyšel. Zde je jeho český překlad.

Šest článků Víry

V Islámu exituje šest základních článků víry. Svatý Korán muslimům přikazuje věřit v tyto zásady, které definují jádro islámské víry. Ačkoli se jedná o velmi obsáhlé koncepce, jsou zde stručně představeny