Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho práci na nastolení mírumilovného učení islámu pokračovali čtyři božsky vedení chalífové.

Podobně po úmrtí Zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) v roce 1908 byl založen Chalífát Ahmadíja. Chalífa (také kalif) je do úřadu Chalífátu, ve kterém slouží po zbytek svého života, volen sborem volitelů muslimského spolku Ahmadíja. Za posledních 113 let kalifové Ahmadíje neúnavně pracovali na prosazování míru a rovnosti ve světě.

Mistr míru a obránce islámu

Současný kalif, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen)

Současný kalif, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen) (nar. 1950), je pátým nástupcem zaslíbeného Mesiáše (mír s ním). Do této celoživotní pozice byl zvolen v roce 2003 a je světovým duchovním a administrativním vedoucím muslimského spolku Ahmadíja.

řední světová muslimská osobnost prosazující mír a harmonii mezi vírami. Ve Spojeném království, kde sídlí mezinárodní ústředí muslimského spolku Ahmadíja, byl nedávno oceněn časopisem „The Progress 1000“ jako druhá nejvlivnější náboženská osobnost Londýna po královně Alžbětě II.Mezi mnoho mírovch iniciativ, které spustila Jeho Svatost, patří každoroční Národní mírové sympozium pořádané ve Velké Británii. Účastní se ho hosté ze všech oblastí života, kteří se scházejí, aby si vyměnili myšlenky na podporu míru. Předchozí hodnostáři zahrnovali vůdce různých politických stran, například současného britského předsedy vlády. Jeho Svatost také na těchto sympoziích uděluje Ahmadíjskou muslimskou cenu za pokrok v míru, což je mezinárodní mírová cena  pro jednotlivce nebo organizace, kteří projevují mimořádnou službu v oblasti humanitarismu.

Mezinárodní projevy

Jeho Svatost cestovala po celém světě, aby propagovala a usnadňovala službu lidstvu. Pravidelně se setkává s prezidenty, předsedy vlád, dalšími hlavami států, poslanci a velvyslanci států.

Byl pozván, aby vystoupil v různých mezinárodních zákonodárných sborech. Hlavní projevy přednesl mimo jiné na Capitol Hill v USA, kanadském národním parlamentu, Evropském parlamentu v Bruselu.

Na všech těchto projevech a setkáních poskytuje Jeho Svatost řídícím orgánům božsky vedenou moudrost o tom, jak mohou pracovat na nastolení mírumilovnějšího a harmoničtějšího světa. Jeho Svatost vyvrací mýty o islámu a zdůrazňuje zasvěcené islámské principy, které se nacházejí ve Svatém Koránu a které mohou přispět k prosazování míru ve společnosti.

 

Setkání s Justinem Trudeauem - 17. října 2016
V Capitol Hill po svém historickém projevu k americkým státníkům a byrokratům ve Washingtonu, DC, 27. července 2012
Dne 10. října 2017 navštívil Most Reverend, arcibiskup z Canterbury, Jeho Milosti, Justin Welby nejstarší londýnskou mešitu, mešitu Fazl, kde se setkal se světovým vedoucím muslimské komunity Ahmadiyya, Pátý Chalifa Jeho Svatostí, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Komunikace s muslimy Ahmadíjci

Jeho Svatost udržuje úzké pouto s Ahmadíjci po celém světě. Dostává denně tisíce dopisů od Ahmadíjců usilujících o jeho modlitby a vedení. Každý týden přednáší páteční kázání, vysílaná živě MTA International, Ahmadíjskou satelitní televizní stanicí založenou v roce 1994.

Jeho Svatost poskytuje ahmadíjským muslimům inspirativní vedení. Přestože muslimský spolek Ahmadíja čelí pronásledování v různých zemích světa, Jeho Svatost výslovně zakazuje jakékoli násilí. 28. května 2010 zaútočili v pákistánském Láhauru protiahmadíjští teroristé na dvě mešity patřící muslimskému spolku Ahmadíja. 86 Ahmadíjců se během pátečních modliteb stalo obětmi těchto útoků, zatímco mnoho dalších bylo zraněno. Navzdory barbarské povaze tohoto předem promyšleného zločinu proti lidskosti Jeho Svatost nařídila Ahmadíjcům po celém světě, aby odpověděli pouze modlitbami a zcela pokojnými prostředky.