Literature

The Holy Quran

(Arabic Text With English Translation)

Selected Verses of Holy Quran

Arabic text with English Translation

Booklets

Articles

6 Articles of Faith

Islam

In essence, Islam is the continuity of all the divinely revealed religions that preceded it. It is the pinnacle of religious evolution. Islam teaches that God has always spoken to mankind...

Read More

Ahmadiyyat

The Ahmadiyya Muslim Community are Muslims who believe in the Promised Messiah, Mirza Ghulam Ahmad (as) (1835-1908) of Qadian, India. The Promised Messiah (as)...

Read More

The Holy Quran

The Holy Qur’an was revealed to the Holy Prophet Muhammad (sa) over a period of 23 years. As has been the practice of God throughout religious history...

Read More

Khilafat

Khilafat or Caliphate, is the divinely established system of successorship that follows upon the death of a prophet. After the demise of Prophet Muhammad (sa), he was succeeded by...

Read More

Ramadan

Fasting is one of the central means of spiritual advancement taught by Islam. Muslims are encouraged to observe voluntary fasts throughout the year, however, during Ramadan...

Read More

The Holy Quran

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým zjevením Svým Poslům.Korán, zjevený v arabštině, je svatou Knihou muslimů....

Ramadan

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však celý měsíc věnován zvláštnímu úsilí v duchovním pokroku, a to zejména prostřednictvím půstu.Ramadán....