Novoroční Recepce : New Year Reception(Czech)
sdílet na:

Drazí přátelé a sousedé,

Assalamualaikum – nechť na vás spočine mír.

Posíláme vám srdečné pozdravy vám a vašim rodinám. Jménem Ahmadíja muslimského spolku v České republice vás s radostí osobně zveme na naši Novoroční recepci v kulturním domě v Žalhosticích. Společně s našimi přáteli, partnery a sousedy si klade za cíl prohlubovat dialog pro harmonickou spoluexistenci.

Když vstupujeme do roku 2024, svět je zahlcen nejistotou. V těchto časech, kdy války, utrpení a nenávist přetrvávají globálně i lokálně, způsobují společenské rozdělení, věříme, že podporovat mírový dialog je důležitější než kdy jindy.

V tomto duchu vás srdečně zveme, abyste se k nám přidali na Novoroční recepci Ahmadíja muslimského spolku. Po úspěšné výstavě o míru a Islámu v Žalhosticích v loňském roce doufáme, že se opět setkáme se svými sousedy. Bůh žehnej rok 2024 nám všem. Amen.

S pozdravem,
Vaše Ahmadíja muslimský spolek

Nezapomeňte se zaregistrovat na Akci!

Naše Události