Odpovidání na mylné Představy

Islám podporuje otevřený dialog. Mezi veřejností existuje mnoho mylných představ o islámu kvůli absenci otevřeného, fakty podloženého a uctivého dialogu mezi muslimy a ostatními. Svatý Korán opakovaně vybízí k důslednému intelektuálnímu zkoumání přesvědčení a ideologií. Tato část je tedy věnována otevřenému řešení různých otázek, které se o islámu běžně objevují. Obsah čerpá z odborné literatury, aby zajistil diskusi založenou na faktech a představuje oficiální názory muslimské komunity Ahmadíja.

Urážlivé karikatury: Jak by měli muslimové reagovat?

Šaría

Zákonné právo versus morální povinnost:Rozbor protikladných paradigmat svobody projevu