Literatura

SVATÝ KORÁN

(The Holy Quran With Czech Translation)

Výbor z Veršů Svatého Koránu

Selected Verses of Holy Quran

FILOSOFIE UČENÍ ISLÁMU

Rezervovat Hazrata Mirzu Ghulama Ahmeda (as)

Brožur

AMBASADOR MÍRU

A Beacon Of Peace

CESTY K NASTOVLENÍ SVĚTOVĚMU MÍRU

Ways To Establish World Peace

Dosažení věčného míru

Attaining Eternal Skies of Peace

Islám a Evropa Srážka Civilizací?

Islam and Europe - A Clash of Civilizations?

25 Zajímavá fakta, která byste měli vědět o Islámu

25 Interesting Facts you should know About ISLAM

Letáky

Muslimové za Mír, Svobodu, Věrnost

Muslims for Peace, Loyalty, Freedom

Články

Šest článků Víry

Islám

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější...

Přečtěte si více

Ahmadíja

Ahmadíja Muslimský Spolek jsou muslimové, kteří věří v Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním) (1835-1908) z Qadianu v Indii. Zaslíbený Mesiáš (mír s...

Přečtěte si více

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské...

Přečtěte si více

Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho...

Přečtěte si více

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však...

Přečtěte si více

Stručná Historie

Strucna Historie Chalífát Ahmadíja Po skonu zakladatele Muslimského spolku Ahmadíja, Hazrata Mirzy Ghulama Ahmada (mír s ním), je Spolekveden chalífy, kteří jsou vybíráni hlasováním volebního...

Přečtěte si více

Ramadan Plan 2022

Ramadan Plan 2022 Ramadan Plan of Different Cities of Czech Republic Ramadan Plan Praha Ramadan Plan Beroun Ramadan Plan Český Krumlov Ramadan Plan Frýdek Místek...

Přečtěte si více

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým zjevením Svým Poslům. Korán, zjevený v arabštině, je svatou Knihou muslimů....

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však celý měsíc věnován zvláštnímu úsilí v duchovním pokroku, a to zejména prostřednictvím půstu. Ramadán....