Literatura

SVATÝ KORÁN

(The Holy Quran With Czech Translation)

Výbor z Veršů Svatého Koránu

Selected Verses of Holy Quran

FILOSOFIE UČENÍ ISLÁMU

Rezervovat Hazrata Mirzu Ghulama Ahmeda (as)

Brožur

AMBASADOR MÍRU

A Beacon Of Peace

CESTY K NASTOVLENÍ SVĚTOVĚMU MÍRU

Ways To Establish World Peace

Dosažení věčného míru

Attaining Eternal Skies of Peace

Islám a Evropa Srážka Civilizací?

Islam and Europe - A Clash of Civilizations?

25 Zajímavá fakta, která byste měli vědět o Islámu

25 Interesting Facts you should know About ISLAM

Letáky

Muslimové za Mír, Svobodu, Věrnost

Muslims for Peace, Loyalty, Freedom

Články

Šest článků Víry

Islám

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější...

Přečtěte si více

Ahmadíja

Ahmadíja Muslimský Spolek jsou muslimové, kteří věří v Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním) (1835-1908) z Qadianu v Indii. Zaslíbený Mesiáš (mír s...

Přečtěte si více

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské...

Přečtěte si více

Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho...

Přečtěte si více

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však...

Přečtěte si více

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým zjevením Svým Poslům. Korán, zjevený v arabštině, je svatou Knihou muslimů....

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však celý měsíc věnován zvláštnímu úsilí v duchovním pokroku, a to zejména prostřednictvím půstu. Ramadán....